Standardy

STANDARD NÍZKOENERGETICKÝCH RODINNÝCH DOMŮ PROSTĚJOV, WICHTERLOVA ULICE

1. Základy

Obvodové stěny objektu budou založeny na železobetonových základových pasech se základovou spárou v nezámrzné hloubce. Podkladová základní deska je tl. 100 mm na štěrkopískovém podkladu.

2. Svislé nosné konstrukce

Nosné zdivo je navrženo z cihel POROTHERM 17,5 P+D, POROTHERM 25 P+D, POROTHERM 30 P+D. Mezi jednotlivými domy bude mezi zdivem akustická izolace z minerální vlny tl. 50 mm. Obvodové zdivo z čelní a dvorní části bude zatepleno kontaktním zateplovacím systémem ETICS – použit bude expandovaný polystyren EPS 100 – tl. 140 mm.

3. Příčky

Budou provedeny z příčkových tvárnic POROTHERM 11,5 P+D.

4. Vodorovné nosné konstrukce

Stropní deska je železobetonová, monolitická včetně obvodových věnců. Balkonová deska bude vytvořena použitím ISO – nosníků s přerušovači tepelných mostů. Jako překlady jsou použity systémové překlady POROTHERM 23,8. Pro okenní a dveřní otvory slouží jako překlad obvodový železobetonový věnec.

5. Zastřešení objektů

V případě plochých střech je konstrukce koncipována jako pultová střecha s hydro a tepelnou izolací, jako krytina je použit pozinkovaný plech. Další část střešní konstrukce tvoří střecha sedlová a konstrukce vikýřů s pálenou krytinou Bramac Max - černá barva.

6. Vnitřní omítky

Sádrové.

7. Podlahy a dlažby

Podlahy jsou provedeny z betonového potěru s tepelnou izolací EPS (tl. 80 mm). Jako nášlapná vrstva v zádveří, chodbě v přízemí, technické místnosti, kuchyni a hygienických místnostech je použita keramická dlažba RAKO. Jako nášlapná vrstva v hlavním obytném prostoru, jídelně, ložnicích, pracovně a šatně je použita laminátová plovoucí podlaha - Egger Emotion 31 Classic (vzor např. javor, dub). Podlaha v garáži bude opatřena protiprašným a protiskluzovým hydrofobizačním nátěrem. Na venkovní část vstupu a na balkoně bude položena keramická mrazuvzdorná dlažba.

8. Obklady

V koupelně a WC budou obklady RAKO do výšky cca 2,0 m. V kuchyni kolem kuchyňské linky budou provedeny obklady RAKO.

9. Malby

Všechny místnosti domu budou vymalovány bílou otěruvzdornou malbou.

10. Tepelné izolace

Stavba bude od terénu tepelně odizolována z desek EPS 100 tl. = 80 mm, na podlahu garáže budou použity desky EPS 200 tl. = 60 mm s větší únosností, beton, nátěr + sokl nátěr do výšky 50 mm. Strop garáže bude zateplen izolací EPS 100 tl. = 50 mm a ukotven pomocí talířových hmoždinek, pohledová úprava perlinka + tmel, štuková omítka, bílá malba. Stěny ve styku s venkovním prostředím budou zatepleny kontaktním zateplovacím systémem ETICS, jako izolace bude použit expandovaný polystyren EPS 100 tl. = 140 mm. Střešní konstrukce bude izolována 240 mm střešní minerální vlny, mezi a pod krokvemi bude tepelná izolace 160 mm a 80 mm, a dále parotěsná zábrana.

11. Izolace proti zemní vlhkosti, hydroizolační stěrky

Izolace proti zemní vlhkosti bude provedena z modifikovaných asfaltových pásů s výztužnou skelnou tkaninou, odolných proti radonovému záření při středním riziku. Izolace bude vytažena na obvodové stěny do výšky 300 mm nad terén. Hydroizolaci zajistí desky XPS tl. = 100 mm. Pod dlažbou bude aplikována stěrková hydroizolace (koupelna 2. NP a balkon 2. NP).

12. Zámečnické výrobky

Zámečnické výrobky, tj. venkovní zábradlí na balkoně ve 2. NP bude opatřeno ochranným žárovým pozinkováním.

13. Truhlářské a plastové výrobky

Veškeré výplně otvorů budou mít plastové dutinkové rámy s přerušeným tepelným mostem. Střešní okna jsou Velux. Dveře vnitřní: dveře včetně obložkové zárubně, povrch folie 3D Vstupní dveře: plastové 90, barva bílá Garážová vrata budou sekční, elektricky ovládaná, zateplená v bílé barvě, 2x dálkový ovladač.

14. Schodiště

Přímočaré dvouramenné schodiště bude provedeno jako lehká celodřevěná konstrukce, kotvená do stropu a do podlahy. Nášlapnou vrstvu budou tvořit dřevěné stupně s podstupnicemi, které budou zapuštěny do dřevěných schodnic po obou stranách schodiště. Zábradlí bude dřevěné se svislým dělením. Povrch schodiště bude upraven transparentním lakem na dřevo.

15. Klempířské výrobky

Klempířské výrobky jsou navrženy z žárově pozinkovaného plechu. Jedná se o střešní žlaby a svody, oplechování atik, parapetů apod. Veškeré klempířské konstrukce musí být provedené v souladu s příslušnou normou, zejména musí být dodrženy výšky lemování stěn a spády oplechovaných ploch, popř. vedena v SDK (kastlíky).

16. Obvodový plášť

Součástí kontaktního zateplovacího systému ETICS je vnější probarvená tenkovrstvá omítka.

17. Vytápění, ZTI, vzduchotechnika

Objekt bude vytápěn plynovým nízkoteplotním kondenzačním kotlem Viessmann – Vitodens 100 W NEW 5,9 – 26 kW se zásobníkem 120 l, čidlo zásobníku, Vitotrol 100 OT. Podlahové topení je v 1. NP a v koupelně ve 2. NP. V pokojích ve 2. NP jsou radiátory. Odvod spalin bude řešen systémovým komínkem přes systémovou střešní tašku keramické krytiny Bramac. Ventilační potrubí splaškové kanalizace bude vyvedeno nad střešní plášť plastovou trubkou DN 80 se systémovou stříškou přes speciální střešní tašku keramické krytiny Bramac. Odtah pachů a páry z digestoře a WC v 1. NP bude řešen nuceně ventilátorem s odvodem plastovou trubkou nad střešní plášť. Veškerá potrubí budou v objektu zasekána do zdiva.

18. Zařizovací předměty